toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
List View
 |   | 
   print
  Author (up) Title Year Publication Volume Pages Links
Alexandrescu, Filip M., Martinát, Stanislav; Klusácek, Petr; Bartke , Stephan The Path From Passivity Toward Entrepreneurship: Public Sector Actors in Brownfield Regeneration Processes in Central and Eastern Europe 2014 Organization & Environment 27 181– 201 details   openurl
Alexandrescu, Filip M.; Bleicher, Alena; Weiss, Vivien Transdisciplinarity in Practice: The Emergence and Resolution of Dissonances in Collaborative Research on Brownfield Regeneration 2014 Interdisciplinary Science Reviews 39 307- 322 details   openurl
Arpinte, Daniel De ce este importantă asistența socială? 2014 25 de ani de asistență socială în România: o provocare pentru politicile sociale – selecție de studii 44 – 51 details   openurl
Arpinte, Daniel Analiza impactului suportului programelor externe de finanțare pentru dezvoltarea sistemului de asistență socială 2014 25 de ani de asistență socială în România: o provocare pentru politicile sociale – selecție de studii details   openurl
Arpinte, Daniel How effective are the nutritional programs for schoolchildren in Romania? 2014 Mediterranean Journal of Social Sciences 5 details   openurl
Arpinte, Daniel Măsuri de ocupare pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități 2014 Revista Calitatea Vieții details   openurl
Bădescu, I. Ciprian; Bădescu, D. Ilie Conversiunea sistemelor: pustiul postmodern şi deformările lumii: probleme epistemologice ale teoriei conversiunii. 2014 details   isbn
Bălan, Mariana; Stănescu, Simona Maria Unemployment Impact on Families in Development Regions of Romania 2014 Authority & Power of Christian Values 11-18 details   isbn
Bradatan, C.E.; Sandu, Dumitru Before Crisis: Gender and Economic Outcomes of the Two Largest Immigrant Communities in Spain 2012 46 221-243 details   doi
Briciu, Cosmin Homelessness in Romania – Challenges for Research and Policy 2014 Mediterranean Journal of Social Sciences 5 504-514 details   openurl
Briciu, Cosmin; Costea, Flori Home care in Romania 2014 Comment paper – Romania Peer Review on priorities in reform of care services details   url
Cace, Sorin Introducere 2014 Politici de incluziune a romilor in statele membre ale Uniunii Europene details   url
Cace, Sorin Cap. 1. Politici de incluziune socială la nivel european: mainstreaming versus targeting 2014 Politici de incluziune a romilor in statele membre ale Uniunii Europene details   url
Cace, Sorin Cap. 2. Populaţia roma în Bulgaria, Slovacia, Republica Cehă, Finlanda, Franţa, Grecia, Ungaria, Italia, România, Spania şi Marea Britanie 2014 Politici de incluziune a romilor in statele membre ale Uniunii Europene details   url
Cace, Sorin Cap. 3. Educaţie şi incluziune socială: bune practici 2014 Politici de incluziune a romilor in statele membre ale Uniunii Europene details   url
Cace, Sorin Cap. 4. Sănătate şi incluziune socială: bune practici 2014 Politici de incluziune a romilor in statele membre ale Uniunii Europene details   url
Cace, Sorin Cap. 5. Ocupare şi incluziune socială: bune practici 2014 Politici de incluziune a romilor in statele membre ale Uniunii Europene details   url
Cace, Sorin Cap. 6. Locuire şi incluziune socială: bune practici 2014 Politici de incluziune a romilor in statele membre ale Uniunii Europene details   url
Cace, Sorin Cap. 7. Spre o politică comună de incluziune a romilor 2014 Politici de incluziune a romilor in statele membre ale Uniunii Europene details   url
Cace, Sorin CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 2014 Politici de incluziune a romilor in statele membre ale Uniunii Europene details   url
Select All    Deselect All
List View
 |   | 
   print

Save Citations:
Export Records: